Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Rada Rodziców

          

          Drodzy Rodzice, Wychowawcy, Grono Pedagogiczne        SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Skład komisji skrutacyjnej:

 

1. Luty - Babiarz Weronika

2. Borowski Tomasz

3. Chełmiński Marek

 

Zarząd Rady Rodziców:

 

1. Przewodnicząca -            Kowalska Maria

2. Z- ca przewodniczącej -   Spurek Beata

3. Skarbnik -                       Załęska Katarzyna

4. Sekretarz -                     Muszyńska Dagmara

 

Skład komisji rewizyjnej:

 

1. Przewodnicząca -            Zdeb Monika

2. Z- ca przewodniczącej -   Duda Bożena

3. Sekretarz -                     Gwizda Edyta

 

Członkami Rady Rodziców są:

 

1.    Kowalska Maria -            kl. I a

2.    Muszyńska Dagmara -      kl. I b

3.    Stańczyk Ewelina -          kl. I c

4.    Załęska Katarzyna -        kl. I d

5.    Duda Bożena -               kl. II b

6.    Blicharska Anita -           kl. II c

7.    Gnysińska Anna -           kl. II d

8.    Lempa Agnieszka -         kl. III a

9.    Zdeb Monika -              kl. III b

10.  Jakubowska Karolina -    kl. III c

11.  Spurek Beata -              kl. IV a

12.  Gwizda Edyta -              kl. IV b

13.  Chełmiński Marek -        kl. IV c

14.  Załęska Katarzyna -       kl. V a

15.  Borowski Tomasz -         kl. V c

16.  Mędrek Małgorzata -      kl. VI b

 

Kontakt z przewodniczącym Rady Rodziców pod adresem e-mail: 

radarodzicowspmalogoszcz@gmail.com