Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Dla Rodziców

Kurator Oświaty zaprasza wszystkich chętnych rodziców na spotkanie w dniu 2 marca
2017 r. o godzinie 16.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie (II piętro, sala nr 38) ul. 11-go Listopada 37 w związku z wdrażaniem reformy edukacji.
Podczas spotkania zostaną omówione tematy związane z wejściem w życie ustaw z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe i wynikające z nich zadania dla organów prowadzących, nadzoru pedagogicznego, dyrektorów szkół i nauczycieli. Ponadto przedstawione zostaną informacje na temat nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW