Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Małogoszczu

pastarchives.jpg [128x96]

 

Do realizacji Programu Profilaktycznego zobowiązani są wszyscy nauczyciele, a w szczególności wychowawcy poszczególnych klas.

Zobowiązuje się wychowawców klas o przedstawienie sprawozdania z realizacji PP do końca l półrocza celem zebrania informacji do naniesienia poprawek do w/w programu.


Przewodniczący zespołu ds. Programu Profilaktycznego
Jacek Szymański 


Program Profilaktyki 2015_2016