Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

PSO

Przedmiotowy system oceniania z Fizyki

Przedmiotowy System Oceniania z Biologii

Kryteria oceniania uczniów z dysleksją

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. V-VI

Przedmiotowy System Oceniania z Języka polskiego w kl. IV - nowa podstawa programowa

Przedmiotowy System Oceniania z Języka polskiego w kl. VII-VIII

Przedmiotowy System Oceniania z Historii i społeczeństwa w kl. V-VI

Przedmiotowy System Oceniania z Historii w kl. IV, VII

Przedmiotowy System Oceniania z Zajęć komputerowych w kl. V-VI

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w kl. IV, VII

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki w kl. IV-VII

Przedmiotowy System Oceniania z Plastyki w kl. IV-VII

Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania fizycznego w kl. IV ze zwiększoną liczbą godzin Wf

Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania fizycznego w kl. V-VI

Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania fizycznego w kl.IV, VII

Test sprawnościowy

  Przedmiotowy System Oceniania z Techniki

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii

  Przedmiotowy System Oceniania z Języka angielskiego w kl. IV

  Przedmiotowy System Oceniania z Języka angielskiego w kl. V-VI

Przedmiotowy System Oceniania z Języka angielskiego w kl. VII-VIII

Przedmiotowy System Oceniania z Języka angielskiego w kl I-III

Przedmiotowy System Oceniania z Religii w kl. I-III oraz IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z Religii w kl. IV - wg nowej podstawy programowej

Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody w kl. IV

Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody w kl. V-VI

Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki drugi etap edukacyjny

Przedmiotowy System Oceniania z Geografii