Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Podręczniki

Tytuł: ,, Słowa na start’’ Kształcenie literackie i kulturowe cz.1, Kształcenie językowe cz.2

Autor: Marlena Derlukiewicz D. Chwastniewska, D. Różek, A. Gorzałczyńska - Mróz

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: 338/1/2011/2015 cz.1 338/2/2011/2015 cz.2

klasy IV

Przedmiot: Język polski

Tytuł: ,,Matematyka z plusem’’

Autor: M. Dobrowolska M. Jucewicz P. Zarzycki

Wydawnictwo: GWO

Nr wydania: 340/1/2015/z1

klasy IV

Przedmiot: Matematyka

Tytuł: Team up 1

Autor: Philippa Bowen, Denis Delaney, Diana Anyakwo.

Wydawnictwo: Oxford

Nr wydania: 682/1/2014/2015

klasy IV

Przedmiot: Język angielski

Tytuł: ,,Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla kl.IV

Autor: G. Wojciechowski

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: 443/1/2012/2015

klasy IV

Przedmiot: Historia

Tytuł: ,,Miejsce pełne bogactw’’

Autor: B.Nosek, Ks. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo: Jedność

Nr wydania: AZ-21-02/12-KI-1/12

klasy IV

Przedmiot: Religia

Tytuł: ,,Tajemnice przyrody’'

Autor: Maria Marko – Worłowska Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: 384/1/2011

klasy IV

Przedmiot: Przyroda

Tytuł: ,,Do dzieła!’’

Autor: J. Lukas, K. Onak

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: 326/1/2011/2015

klasy IV

Przedmiot: Plastyka

Tytuł: ,,I gra muzyka’’

Autor: M. Gromek, G. Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: 569/2012/2015

klasy IV

Przedmiot: Muzyka

Tytuł: ,,Lubię to’’

Autor: Michał Kęska

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: 729/1/2015

klasy IV

Przedmiot: Zajęcia komputerowe

Tytuł: ,,Jak to działa’’

Autor: L. Łabecki, M. Łabedzki

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: 295/2010/2014

klasy IV

Przedmiot: Zajęcia techniczne

Tytuł: ,,Słowa na start ’’

Autor: M. Derlukiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: 338/4/2013

klasy V i VI

Przedmiot: Język polski

Tytuł: “Team up 2 ‘’

Autor: B. Philippa,D. Delaney, D. Newbold

Wydawnictwo: Oxford

Nr wydania: 682/2/2014

klasy V

Przedmiot: Język angielski

Tytuł: ,,Wczoraj i dziś’’ Podręcznik do historii i społeczeństwa dla kl.V

Autor: G. Wojciechowski

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: 443/2/2013

klasy V

Przedmiot: Historia

Tytuł: ,,Matematyka 5’’

Autor: M.Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz,

Wydawnictwo: GWO

Nr wydania: 61/2/09/S

klasy V

Przedmiot: Matematyka

Tytuł: ,,Tajemnice przyrody’ Podręcznik dla klasy 5

Autor: J. Ślusarczyk, R. Kozik, F. Szlajfer

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: 399/2/2013

klasy V

Przedmiot: Przyroda

Tytuł: Zajęcia techniczne Część techniczna ,,Odkrywamy na nowo”

Autor: U.Białka

Wydawnictwo: Operon

Nr wydania: 384/2/2012/2015

klasy V

Przedmiot: Technika

Tytuł: ,,Lubię to!

Autor: Michał Kęska

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: 583/m/2012

klasy V i VI

Przedmiot: Informatyka

Tytuł: ,,Spotkania u BOGAcające’’

Autor: Ks. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Wydawnictwo: Jedność

Nr wydania: AZ-22-02/12-KI-1/13

klasy V

Przedmiot: Religia

Tytuł: ,,Do dzieła!’’

Autor: J. Lukas, K. Onak

Wydawnictwo: Nowa era

Nr wydania: 326/2011

klasy V i VI

Przedmiot: Plastyka

Tytuł: ,,I gra muzyka’’

Autor: M.Gromek, G. Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: 569/2012/2015

klasy V i VI

Przedmiot: Muzyka

Tytuł: Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 6

Autor: Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: 443/3/2014

klasy VI

Przedmiot: Historia

Tytuł: ,,Matematyka 6’’

Autor: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M.Karpiński, P. Zarzycki

Wydawnictwo: GWO

Nr wydania: 61/3/10/S

klasy VI

Przedmiot: Matematyka

Tytuł: ,,Tajemnice przyrody”

Autor: Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz, H. Kowalczyk

Wydawnictwo: Nowa Era

Nr wydania: 399/3/2014

klasy VI

Przedmiot: Przyroda

Tytuł: ,,Tajemnice BOGAtego życia’’

Autor: B. Nosek, E. Kondrak, K. Mielnicki

Wydawnictwo: Jedność

Nr wydania: AZ-23-02/12-KI-3/14

klasy VI

Przedmiot: Religia

Tytuł: ,,Sprawdzian szóstoklasisty - Repetytorium

Autor: Express Publishing Egis Sp. Z O.O.

Nr wydania: Virginia Evans, Jenny Dooley

klasy VI

Przedmiot: Język angielski