Zespół Szkół Ogólnokształcących
http://spmalogoszcz.superszkolna.pl

23 czerwca 2017 23:08 | Aktualności

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu, po czym głos zabrała Pani Dyrektor Renata Majchrowicz. W przemówieniu serdecznie przywitała uczniów oraz ich rodziców. Pani dyrektor wyróżniła indywidualnie uczniów spośród klas I-III i IV-VI, którzy osiągnęli najlepsze wyniki i najwyższe średnie ocen z przedmiotów oraz wzorowe zachowanie. Rodzice otrzymali Listy Gratulacyjne oraz Podziękowania za aktywność i pracę na rzecz szkoły. Uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich otrzymali nagrody ufundowane przez panią dyrektor, a uczniowie uzyskujący najwyższe wyniki w nauce otrzymali książki ufundowane przez Radę Rodziców. Uroczystość została zakończona złożeniem życzeń wakacyjnych po czym wszyscy uczniowie z wychowawcami i rodzicami udali się do klas na rozdanie świadectw.

 

Bożena Równiak, Iwona Szyszkowska, Weronika Luty-Babiarz

Zdjęcia: