Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Biblioteka

15 stycznia 2012 11:11 | Biblioteka

Biblioteka w Szkole Podstawowej w Małogoszczu

                                                           

 

 

 

Pracownicy

p. R. Kowalczyk


Godziny pracy

8.00 – 14.30


Obecnie nasza biblioteka składa się z czytelni, wypożyczalni oraz magazynu książek. Dysponujemy czterema stanowiskami komputerowymi. Biblioteka szkolna – miejsce, gdzie uczniowie wypożyczają lektury, odrabiają lekcje, korzystają z księgozbioru podręcznego czytelni, a może coś jeszcze....

Tutaj na równi ważne są prace organizacyjne, gromadzenie i opracowywanie księgozbioru, udostępnianie zbiorów, jak i szeroko rozumiana praca pedagogiczna. Oznacza to, że biblioteka szkolna stanowi ważne ogniwo w realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych, opiekuńczych oraz kulturalno – rekreacyjnych szkoły. Jest miejscem służącym zarówno kształceniu i pogłębianiu wiedzy i umiejętności, jak również miejscem zapewniającym możliwość spędzania czasu wolnego od nauki. Organizowanych jest tu szereg imprez czytelniczych. Mają one charakter wewnętrzny, dotyczący tylko biblioteki, inne organizowane są dla całej społeczności uczniowskiej.

Już na stałe do szkolnego kalendarza weszło wiele wydarzeń organizowanych właśnie przez bibliotekę. Są to: Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych obchodzony w miesiącu październiku, ;Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony 22 kwietnia., oraz włączenie się do ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

Przeczytano: 769 razy. Wydrukuj|Do góry