Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Świetlica

15 stycznia 2012 11:57 | Świetlica

22.09.2011. Regulamin świetlicy szkolnej

Wpisał: Karolina Wijas 22.09.2011. REGULAMIN ŚWIETLICY Świetlica czynna jest od godziny 700 do godziny 1550. Z zajęć świetlicowych mogą korzystać uczniowie, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu przed zajęciami szkolnymi i po zajęciach a także uczniowie dojeżdżający do...

czytaj więcej »