Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Pedagog i logopeda szkolny dla Rodziców

 

Pedagog i logopeda szkolny dla Rodziców.

Szanowni Rodzice naszych uczniów

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej i pragniemy poinformować, że od stycznia bieżącego roku szkolnego będziemy prezentować  w tym miejscu specjalnie dla Państwa krótkie, ważne informacje  związane z wychowaniem i  wszechstronnym rozwojem naszych   uczniów  - Państwa dzieci .

Dość dostępne  i powszechne w literaturze pedagogicznej  dla Rodziców i wychowawców są krótkie wskazania nazywane jako „Siedem przykazań dla Rodziców”. To „zestaw” najprostszych i najważniejszych wskazówek, o czym każdy z Rodziców wiedzieć powinien. Przedstawiamy też wskazówki, jak rozwijać mowę dziecka w warunkach domowych, oraz co nas, jako Rodziców może niepokoić.

 

Na wstępie zaprezentujemy owych 7 przykazań a następnie z częstotliwością średnio co 4 tygodnie zamieszczać  będziemy  komentarz pedagogiczny do każdego  po kolei „przykazania” oraz etapy rozwoju mowy dziecka i krótką charakterystykę poszczególnych wad wymowy.

 

7 przykazań dla rodziców!

 

 1. Kochaj dziecko niech czuje, że jest potrzebne i bezpieczne.
 2. Szanuj dziecko, jako osobę i nigdy go nie wyśmiewaj.
 3. Odpowiadaj zawsze na pytania dziecka w sposób zrozumiały odwołując się do

          jego własnego rozumu.

 1. Unikaj gróźb i obietnic, których nie możesz lub nie zamierzasz wypełnić .
 2. Nie męcz dziecka, oczekując od niego więcej niż można i należy wymagać w jego wieku.
 3. Panuj nad swoim zachowaniem, niech będzie spokojne i konsekwentne.
 4.  Nerwowi rodzice mają nerwowe dzieci – nie dopuść do tego ……NIGDY!!!!

 

Jak wspomagać rozwój mowy dziecka?

 1. Mów do dziecka.
 2. Rozmawiaj z dzieckiem, wciągaj w rozmowę, pytaj o zdanie,
 3. Staraj sie mówić tak, by dziecko widziało twoją twarz i usta, by nie tylko słyszało, co mówisz, ale i widziało, jak mówisz,
 4. Jak najwięcej czytaj dziecku.
 5. Śpiewaj z dzieckiem.
 6. Powtarzaj przy dziecku proste wierszyki.
 7. Opowiadaj bajki, rozwijaj wyobraźnię dziecka.
 8. Pokazuj dziecku świat, opisuj życie, które dzieje się dookoła, nazywaj czynności, które wykonujesz, przedmioty z otoczenia (np. „Teraz kroję chleb, popatrz, to jest chleb. Teraz smaruję go masłem”).
 9. Motywuj dziecko do mówienia. Ciesz się z najdrobniejszych sukcesów, nawet jeśli wypowiadane przez malucha słowa czy zdania są jeszcze nieporadne lub niezrozumiałe. Niech dziecko wie, że warto się starać.
 10. Nie wyręczaj dziecka, nie mów za niego, nie zgaduj jego potrzeb.
 11. Zachęcaj dziecko do mówienia, mówiąc spokojnie i łagodnie.
 12. Odpowiadaj na pytania, choćby to samo pytanie było ci zadawane na okrągło. Jeśli przestaniesz odpowiadać, dziecko przestanie pytać i straci zainteresowanie światem i mową.
 13. Słuchaj uważnie, co dziecko ma ci do powiedzenia. Dziecko musi wiedzieć, że zostanie wysłuchane i że warto podjąć wysiłek mówienia, mimo że łatwiej jest pokazać palcem lub gestem.
 14. Zwracaj uwagę na odgłosy otoczenia, staraj się je z dzieckiem naśladować (np. szczekanie psa, dźwięk dzwonka, płacz dziecka, szum wody).
 15. Pokaż dziecku, że mówienie jest czymś ciekawym, służy porozumiewaniu się z innymi ludźmi i poznawaniu świata.

Należy koniecznie udać się do logopedy, jeśli dziecko:

 1. nie gaworzy,
 2. roczne nie wypowiada sylab,
 3. podejrzewamy, że nie rozumie naszych poleceń,
 4.  gdy mamy wątpliwości, czy dziecko słyszy,
 5. 2-latek nie wypowiada prostych słów (mama, baba, tata, dada…),
 6. 3-latek nie buduje zdań,
 7. 4-latek formułuje jedynie zdania proste, równoważniki zdań, wypowiada zaledwie proste słowa i je zniekształca,
 8. w wieku 4 lat mówi niepłynnie, zacina się i powtarza sylaby,
 9.  nawykowo oddycha buzią,
 10. podczas mówienie wsuwa język między zęby,
 11. 4-latek nie wypowiada głosek k g l ś ź ć dź lub s z c dz,
 12. 5-latek nie wypowiada l (nadal zastępuje je głoską j), nie wypowiada s z c dz ś ź ć dź k g ą ę,
 13. 6-latek nie wypowiada sz ż cz dż i r.