Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

„Stop wulgaryzmom i agresji w komunikacji elektronicznej”

Szanowni Rodzice

W naszej szkole prowadzimy akcję „Stop wulgaryzmom i agresji w komunikacji elektronicznej”.


Celem akcji jest:

v usystematyzowanie wiedzy dzieci o zasadach działania portali społecznościowych i komunikacji elektronicznej,

v uświadomienie  prawnych konsekwencji korzystania z tego sposobu komunikowania się w sposób niezgodny z obowiązującymi regulaminami i zasadami kultury.

 

W ramach tej akcji przeprowadziliśmy anonimowe ankiety wśród uczniów klas IV-VI aby ocenić  rozmiar zjawiska  niewłaściwych zachowań w sieci.

Ze wstępnej analizy ankiet wynika, że ponad 70% naszych uczniów spotkało się  z wulgarnymi, obraźliwymi i agresywnymi komentarzami i  komunikowaniu się drogą elektroniczną.

Problem bezpieczeństwa w sieci i przestrzegania obowiązujących zasad był wielokrotnie przedmiotem rozmów i dyskusji z uczniami. Prowadziliśmy wiele akcji i spotkań. Były filmy edukacyjne i konkursy o bezpieczeństwie w sieci.  Okazuje się, że nasze dzieci  jednak  prezentują zachowania niewłaściwe w tym zakresie.

Prowadzimy teraz działania  odwołujące się do wrażliwości dzieci, mówimy o kulturze słowa, o szacunku dla drugiego człowieka, poszanowaniu godności własnej i innych, ale jesteśmy też zmuszeni uświadomić dzieciom prawne konsekwencje nieprzestrzegania obowiązujących zasad i przypominamy procedury postępowania szkoły w takich sytuacjach.

Uprzejmie prosimy  również  Państwa – Rodziców o  zwrócenie uwagi na ten problem.

Porozmawiajcie Państwo ze swoimi pociechami o kontaktowaniu się dziecka z rówieśnikami z wykorzystaniem technologii komunikacyjnej.

Może Państwa dzieci były obrażane lub ośmieszane, może cierpią z tego powodu?

Warto też zapytać czy dziecko zawsze przestrzega obowiązujących zasad.

                                                                         Zespół ds. wychowawczych