Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Projekt "MULTISPORT"

Od marca do grudnia, z przerwą wakacyjną, w roku 2015 w naszej szkole realizujemy program "MULTISPORT". W projekcie bierze udział 20 dziewczynek z kl. IV-VI. Ideą projektu "MULTISPORT" jest organizacja i prowadzenie systematycznych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci klas IV-VI. Zajęcia prowadzone są w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną.

Cele programu:

  • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, poprzez zwiększanie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,
  • upowszechnianie sportu poprzez zwiększenie liczby dzieci uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć,
  • zapozanie dzieci z różnymi dyscyplinami sportowymi,
  • stworzenie oraz poprawa warunków dostępu do zorganizowanej aktywności fizycznej,
  • identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych.


Wioletta Chrust

Projekt "MULTISPORT"