Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Projekt "Trzymaj Formę"

Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj formę" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Program jest realizowany w naszej szkole od kilku lat we współpracy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jędrzejowie.

W ramach programu organizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej. Uczniowie biorą udział w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych, zdobywając wysokie miejsca. Nauczyciele realizują zagadnienia projektu na lekcjach wychowawczych oraz zajęciach pozalekcyjnych koła przyrodniczego, informatycznego i wychowania fizycznego. Chętnie podejmują nowe wyzwania, uczą się współpracy i odpowiedzialności.

Projekt traktuje problem zdrowego trybu życia całościowo, odnosząc się zarówno do zdobywania konkretnych umiejętności, jak też do kształtowania postaw i zwiększania zainteresowania problematyką prozdrowotną. Łączy aktywność uczniów, spełnienie ich oczekiwań, zaangażowanie otoczenia szkoły i społeczności lokalnej z wykorzystaniem najnowszej dostępnej wiedzy w tym zakresie.

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy realizację programu zachęcając nowych uczniów do aktywnego udziału.

Prezentacja przeprowadzonych inicjatyw pod adresem http://spmalogoszcz.superszkolna.pl/filmy/3626/trzymaj_forme


Koordynatorzy

I. Szyszkowska, J. Grzymkowska, F. Kleszcz