Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Projekt "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze"

Nasza szkoła juz od wielu lat uczestniczy w wojewódzkim projekcie "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze". Co roku aktywnie włączamy się w realizację inicjatyw organizowanych w ramach projektu.
Nieodzownym punktem naszych działań jest cykl lekcji poświęconych bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w sieci, zwracając szczególną uwagę na zjawiska cyberprzemocy, dyskryminacji oraz praw autorskich i odpowiedzialności nieletnich. Zajęcia te odbywają się w ramach lekcji informatyki i godzin wychowawczych.
Kolejnym istotnym działaniem są prelekcje prowadzone przez funkcjonariuszy policji na temat bezpiecznego korzystania z internetu.
W ramach potrzeb nauczyciele koordynujący projekt uczestniczą w szkoleniach i warsztatch organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, aby jak najrzetelniej przekazać zdobytą wiedzę swoim uczniom.
Podczas trwania projektu są prowadzone dodatkowe zajęcia koła informatycznego, w trakcie których chetni uczniowie poznają nowe narzędzia informatyczne, tworzą prace konkursowe oraz mają możliwość konsultacji. Całość kończy konferencja podsumowująca projekt.

Dotychczas uczniowie naszej szkoły zdobyli dwa razy wyróżnienie: Oliwia Gawluk w 2011r. oraz Karolina Szymkiewicz w 2013r.