Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Projekt "JUNIOR SPORT"

W tym roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu "Junior Sport". Projekt będzie realizowany od kwietnia do grudnia bieżącego roku z przerwą wakacyjną.

Założenia i Cele Projektu:

- wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,

- upowszechnienie sportu wśród uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych,

- poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży,

- identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych. 

Ideą projektu "Junior Sport" jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci klas IV-VI. Zajęcia prowadzone są w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników.

Struktura realizowanych zajęć kształtuje się następująco:

BLOK I - zajęcia zawierają metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki, jako ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, zwinność, gibkość i wytrzymałość.

BLOK II - gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe m.in.: piłka nożna, ręczna, siatkówka, koszykówka, unihokej.

BLOK III - sporty charakterystyczne dla regionu, sporty sezonowe.

Szkolnym koordynatorem Projektu "Junior Sport" jest pani Wioletta Chrust - nauczyciel wychowania fizycznego w SP Małogoszcz.


Projekt "Junior Sport"