Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Projekt #SuperKoderzy

#SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Adresowany jest do szkół podstawowych oraz uczniów w wieku 9-12 lat. W czasie trwania programu dzieci uczą się programowania, podstaw robotyki i poznają świat nowych technologii nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach przyrody, historii, języka polskiego i muzyki.

Szkoł Podstawowa w Małogoszczu w programie #SuperKoderzy w roku szkolnym 2017/2018 realizuje jedną z sześciu ścieżek tematycznych "Majsterkowicze 2.0". Wybrana ścieżka edukacyjna obejmuje materiały dydaktyczne na dwanaście lekcji przygotowanych zgodnie z podstawą programową. Łączy w sobie wiedzę z zakresu informatyki, matematyki i techniki. Podczas spotkań #SuperKoderzy uczą się programowania w praktyce i pogłębiają wiedzę z danego przedmiotu. Rozwijają też kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Być może w młodych programistach rozbudzą się przyszłe zainteresowania zawodowe. Programista to przecież zawód przyszłości!

W zajęciach uczestniczą chętni uczniowie z klas V-VII. Lekcje w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych prowadzone są w dwóch grupach, raz w tygodniu, przez nauczyciela informatyki p. Iwonę Szyszkowską i nauczyciela matematyki p. Monikę Grzyb.

Nasza szkoła otrzymała grant na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach wybranej ścieżki. Dodatkowo Fundacja Orange zapewniała dwóm nauczycielom z każdej szkoły profesjonalne szkolenie, które przygotowało ich do przeprowadzenia zajęć oraz wsparcie doświadczonych edukatorów przez cały czas trwania projektu.

Nie trzeba być ekspertem, by dołączyć do #SuperKoderów – wystarczą dobre chęci i otwartość na nowe technologie.