Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

KONTAKTY Z NIEBEZPIECZNYMI TREŚCIAMI

Mianem niebezpiecznych treści w Internecie (ang. harmful content) określa się materiały, które mogą mieć szkodliwy wpływ na rozwój i psychikę dziecka. Część materiałów o takim charakterze, jak pornografia dziecięca, rasizm, ksenofobia jest niezgodna z prawem, inne prezentowane są w Sieci legalnie. 

Jedna z przyjętych typologii problemu wyróżnia:

- Treści prezentujące przemoc, pornografię,

- Treści propagujące rasizm i ksenofobię,

- Treści nawołujące do popełnienia przestępstwa,

- Treści promujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa,

- Treści zachęcające do prostytucji, używania narkotyków czy hazardu,

- Treści zawierające elementy psychomanipulacji (np. namawiające do przystąpienia do sekty).

Najliczniej reprezentowaną w Sieci kategorią niebezpiecznych treści jest pornografia. Co prawda serwisy pornograficzne formalnie działają w Internecie legalnie, jednak zazwyczaj brakuje odpowiednich informacji przestrzegających przed ich zawartością. Aktywna promocja tych serwisów w Sieci, trafiająca również do dzieci, powoduje częsty kontakt młodych internautów z takimi materiałami, a właścicieli serwisów naraża na zarzut narzucania nieletnim treści pornograficznych, co zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem jest przestępstwem.

Skala problemu

W 2007 roku na potrzeby kampanii społecznej „Dziecko w Sieci” agencja Gemius S.A. przeprowadziła badania, dotyczące kontaktów dzieci z niebezpiecznymi treściami („Kontakty dzieci z niebezpiecznymi treściami w Internecie” Gemius S.A., FDN, wrzesień 2006, badani: dzieci 12-17 lat, N=2559), z których wynika, że:

- 71% dzieci trafiło na materiały pornograficzne (63% przypadkowo),

- 51% dzieci trafiło na materiały z brutalnymi scenami przemocy (61% przypadkowo),

- 28% dzieci trafiło na materiały propagujące przemoc i nietolerancję (74% przypadkowo),

- Co czwarte dziecko deklaruje, że rodzice nigdy nie interesują się tym, co robi w Internecie,

- Jedynie 10% dzieci deklaruje regularną opiekę rodziców podczas korzystania z Sieci.

Inne badania pokazują niepokojąco wysoki odsetek kontaktów z pornografią najmłodszych użytkowników Internetu. Z materiałami o takim charakterze spotkało się 40% dzieci w wieku od 7 do 14 lat (źródło: Raport „Dziecko aktywne online”, Gemius 2007).