Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Historia Szkoły

                                            

 

                                                  pastarchives.jpg [128x96] 

 

 

Skąd wzięło się imię Szkoły Podstawowej w Małogoszczu?


W 1946 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej pan Michał Zborowski zaproponował nowe imię Szkoły Podstawowej w Małogoszczu: 24 Lutego 1863 Roku. Nazwa została przyjęta większością głosów. Od tamtego czasu co roku, około 24 lutego, są organizowane uroczyste obchody imienin naszej szkoły.

 

Najważniejsze wydarzenia historyczne związane z Małogoszczem 22-23.01.1863

Wybuch Powstania Styczniowego

20.02.1863

Powstańcy pod wodzą Mariana Langiewicza wkraczają do Małogoszcza. Mieszczanie wydają na Rynku huczną ucztę na cześć żołnierzy. Wkrótce Langiewicz otrzymuje nominację na dowódcę powstania w województwie małopolskim, a także łączy swe siły z wojskami generała Jeziorańskiego. Siły powstańców urastają do trzech tysięcy ludzi.

24.02.1863

BITWA POD MAłOGOSZCZEM - oddziały polskie tracąc w bitwie kilkuset ludzi opuszczają miasto.

16.09.1863

DRUGA BITWA POD MAłOGOSZCZEM - kilkuset powstańców próbuje zdobyć Małogoszcz. Bitwa zakończyła się całkowitą klęską powstańców.

1867 rok

Małogoszcz traci na 129 lat prawa miejskie za pomoc powstańcom.