Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Rada Rodziców

          

          Drodzy Rodzice, Wychowawcy, Grono Pedagogiczne        SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Zarząd Rady Rodziców:

 

1. Przewodniczący -               Tomasz Borowski

2. Z- ca przewodniczącego -   Dorota Szymkiewicz

3. Skarbnik -                         Marek Pakaszewski

4. Sekretarz -                        Maria Kowalska 

 

 

Kontakt z przewodniczącym Rady Rodziców pod numerem telefonu:

532 338 647