Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Dla Rodziców

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową https://szaloneliczby.pl/sprawdziany/

Znajdują się tam sprawdziany z matematyki, które zostały przygotowane oddzielnie dla każdej z klas, aby można było rozwiązywać zadania dopasowane do danego poziomu edukacji. Wszystkie sprawdziany są zgodne z obowiązującą podstawą programową.


DZIECKO BEZPIECZNE W SIECI - zachęcamy do zaglądania pod adres http://spmalogoszcz.superszkolna.pl/cms/44172/bezpieczny_internet gdzie znajdą Państwo ciekawe informacje na temat bezpiecznego korzystania z internetu.


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW