Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Podziękowania dla sponsorów

                            p1030145.jpg [300x225]

 

                Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…
             wtedy proste- ,,dziękujemy"- zawiera wszystko 

                         co chcemy wyrazić!.. 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie składają serdeczne podziękowanie wszystkim Sponsorom, którzy wspierali i wspierają naszą placówkę. Ta życzliwa pomoc przybierała różne formy.

Dyrektorowi Cementowni Lafarge Małogoszcz - Mirosławowi  Majchrowicz za:- nieodpłatne przekazanie 21 komputerów,- wyremontowanie magazynu przy sali gimnastycznej,- wynajem pomieszczenia na stację badawczą emisji pyłów, za które szkoła otrzymuje wysokie wynagrodzenie,- wymianę oświetlenia na korytarzach i w stołówce szkolnej,- dofinansowanie wyjazdu kolejny rok dla klas III na ,, Zieloną Szkołę”,- coroczny bezpłatny przegląd gaśnic, hydrantów i wyposażenie apteczek szkolnych,- sfinansowanie wyjazdu do Warszawy dla ucznia klasy VI B po odbiór nagrody w konkursie literackim,- coroczne wsparcie finansowe działań naszej szkoły.

Prezesowi ZURiP Małogoszcz - Andrzejowi Adamczyk  za:- dofinansowanie wyjazdu dla klas III na ,, Zieloną Szkołę”,- sfinansowanie wyjazdu do Warszawy dla uczniów naszej szkoły na konkurs polonistyczny. 

Prezesowi FMK - Zbigniewowi Kudasiewicz za:- ponowne udzielenie wsparcia finansowego uczniom małogoskiej szkoły. Powierzone pieniądze przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych do sali multimedialnej nr 22.

Prezesowi Firmy Remontowej - Władysławowi  Krzeszowskiemu za: - ponowne wsparcie finansowe dla szkoły

Firmie ,, Kompens” z Kielc

- za wielokrotne wsparcie finansowe dla szkoły - udostępnienie samochodu na przewóz dekoracji

Firmie ,, Budkol” z Kielc Pani Aleksandrze i Mirosławowi  Mróz

za wsparcie finansowe dla szkoły

Firmie ,, Kazet” ze Słowika k/ Kielc

za wsparcie finansowe dla szkoły

Panu Tomaszowi Osuch właścicielowi Składu Budowlanego

za wsparcie finansowe dla szkoły

Firmie,, Autocentrum” z Kielc - za ponowne wsparcie finansowe dla szkoły

Prezesowi Dariuszowi  Kosiniak za:

- zakup nowych map fizycznych dla szkoły.

Sieciom handlowym w Małogoszczu: ,,Lewiatan” i ,,Groszek” za:

- darowizny rzeczowe dla uczniów naszej szkoły.

Pani Małgorzacie Pieczaba – właścicielce apteki w Małogoszczu za:

- coroczne wsparcie finansowe dla działań naszej szkoły.

Pani Dorocie Szymkiewicz z Rady Rodziców za:

- pozyskiwanie nagród, sponsorów i wszechstronną pomoc dla szkoły.

Pani Annie Sołtys - przewodniczącej Rady Rodziców za:

- pozyskiwanie środków pieniężnych, rzeczowych oraz zorganizowanie balu charytatywnego, którego dochód przeznaczono na potrzeby uczniów.

Pani Agacie Kotwicy - skarbnikowi Rady Rodziców za:

- sumienne i profesjonalne prowadzenie księgowości Rady Rodziców.

Pani Annie Kupczyk- vice-przewodniczącej Rady Rodziców za:

- pozyskiwanie środków pieniężnych i rzeczowych dla szkoły.

Dzięki Państwa ofiarności nauka i praca w naszej szkole staje się przyjemniejsza, możemy osiągać wysokie wyniki w nauce, konkursach i zawodach sportowych.

Dziękujemy wszystkim  Rodzicom, którzy angażują się w życie szkoły - pomagają organizować uroczystości i wycieczki dla uczniów, poszukują sponsorów, udzielają się w Radzie Rodziców, wspierają oraz doceniają pracę nauczycieli.

Podziękowanie dla sponsorów:

,, … - pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji”. 

                                                                                                                                                    Cyceron

                Uczniowie, rodzice, opiekunowie i wychowawcy klas piątych tj. p. R. Mróz, B. Kowalik, M. Biskupska pragną wyrazić głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc finansową, która umożliwiła zrealizowanie jednego z dziecięcych marzeń.

Dzięki ofiarności firm uczniowie kl. Va, Vb i Vc podczas pobytu na Zielonej szkole w Orawce w czerwcu 2012r. mogli udać się na jednodniową wycieczkę do THERMAL PARKU ORAVICE na Słowacji i upajać się urokami krajobrazu, promieniami ciepłego słońca oraz bryzą leczniczej wody.

                Za życzliwość i ofiarność dziękujemy:

- panu dyrektorowi Mirosławowi Majchrowiczowi LAFARGE CEMENT S.A.

- panu Sławomirowi Mołdzie PHU MOLDEX

- panu Grzegorzowi Dworakowi Firma Usługowo – Handlowa

- państwu Krzysztofowi i Dorocie Olesińskim Firma Handlowo – Usługowa OKNOSTYL

- państwu Urszuli i Mikołajowi Żakom

               W imieniu Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców oraz uczniów
                                                                                                                                                                                                             Renata Majchrowicz