Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Pedagog szkolny

 

 B. Kaczmarska - Rusiecka

Tel. służbowy:   041 3855376

Godziny pracy:
Poniedziałek 10 - 13.30
Wtorek 8.00 - 12.30
Środa 9.30 - 13.30
Czwartek 8.00 - 12.30
Piątek 8.00 - 11.30

 

                                             
Wpisał: Administrator
04.02.2013

                                                Podstawowe  zadania do realizacji  

 
1. Organizowanie i współpraca w działalności Punktu Konsultacyjnego, org. przy pomocy Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie.
2. Pomoc psychologiczna, wsparcie i terapia rodzin dla uczniów i rodziców naszej szkoły w ramach działalności Punktu      Konsultacyjnego.
3. Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w szkole - zajęcia edukacyjno - terapeutyczne (bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne).
4. Przeciwdziałanie agresji, przemocy i uzależnieniom (zajęcia warsztatowe prowadzone we współpracy z PPP).
5. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego.
6. Upowszechnianie znajomości praw dziecka.
7. Organizowanie pomocy dla dzieci i ich rodzin mających problemy edukacyjne, zdrowotne i emocjonalne.
8. Opieka socjalna - pomoc rzeczowa dla dzieci w najtrudniejszej sytuacji.