Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Logopeda

taking_notes.jpg [150x112] Zajęcia logopedyczne w naszej szkole prowadzi p. M. Łabędzka. Uczniowie objęci terapią uczestniczą w systematycznych ćwiczeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb raz, dwa razy w tygodniu. Prowadzone są w formie zajęć indywidualnych.

 

                                                                            
Wpisał: Administrator
04.06.2007.

                                                                     Kim jest logopeda?  


To terapeuta zajmujący się pomocą dzieciom i młodzieży z takimi zaburzeniami mowy jak: seplenienie, rotacyzm, terapia dzieci z niedosłuchem, rozszczepami i upośledzeniami umosłowymi w różnym stopniu. 

 

Wpisał: Administrator
04.06.2007.

                                                              Zadania logopedy szkolnego...
 1. Kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci, dbanie o jej rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym.
 2. Usuwanie wad wymowy.
 3. Usuwanie zaburzeń głosu.
 4. Usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.