Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Pielęgniarka szkolna

                       pielegniarkana_strone.jpg [215x267] 

Gabinet medycyny szkolnej jest czynny w godz. 7.00 - 15.00.
Pielęgniarka środowiskowa w środowisku nauczania i wychowania z 29 - letnim stażem pracy p. B. Skrobot, sprawuje opiekę nad całą młodzieżą zespołu.

Obowiązki:

- pomoc doraźna, pierwsza pomoc przedlekarska,
- badania przesiewowe,
- oświata zdrowotna,
- dbałość o prawidłowy rozwój dziecka w wieku szkolnym,
- szkolenia z pierwszej pomocy młodzieży oraz pracowników szkoły,
- bieżące uzupełnianie apteczek,
- nadzór nad pracą kuchni (jadłospis, księga HACCP),
- współpraca ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,
- współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, dyrekcją,
- nadzór nad dziećmi specjalnej troski (grupy dyspanseryjne).