Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Statut Szkoły

Statut Szkoły Podstawowej w Małogoszczu

pastarchives.jpg [128x96]

Jest to dokument:


- zawierający postanowienia ogólne dotyczące szkoły,
- informujący o celach i zadaniach szkoły,
- przedstawiający organa szkoły,
- opisujący organizację szkoły:
prawa i obowiązki dotyczące uczniów, nauczycieli,
nagrody i kary dotyczące uczniów,
- zawierający Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO). 


Statut Szkoły Podstawowej w Małogoszczu