Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Kadra

Renata Majchrowicz

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Renata Mróz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Beata Kowalik

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Edyta Dudek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Magdalena Wiklina

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Joanna Kowalska

Funkcja: Nauczyciel

Ilona Słupczyńska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Monika Grzyb

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Iwona Szyszkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Dorota Kosik

Funkcja: Nauczyciel

Urszula Frączek

Funkcja: Nauczyciel

Beata Róg

Funkcja: Nauczyciel

Dorota Hajduk

Funkcja: Nauczyciel

Bożena Równiak

Funkcja: Nauczyciel

Filip Kleszcz

Funkcja: Nauczyciel

Mariusz Rudkiewicz

Funkcja: Nauczyciel

Jacek Szymański

Funkcja: Nauczyciel

Wioletta Chrust

Funkcja: Nauczyciel

Magdalena Łabędzka-Piróg

Funkcja: Nauczyciel

Logopeda szkolny

Barbara Kaczmarska-Rusiecka

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog

Renata Kowalczyk

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel biblioteki

Joanna Grzymkowska

Funkcja: Nauczyciel

Dorota Nowaczek

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel świetlicy

Karolina Wijas

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Banasiewicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Binek

Funkcja: Nauczyciel, Logopeda

Nauczanie indywidualne

Krystyna Świerczyńska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel świetlicy

Anna Bazylewicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Ufniarska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Marlena Gajek-Nartowska

Funkcja: Nauczyciel

Marlena Biskupska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Agnieszka Cichoń

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Anna Kuterasińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Edukacja wczesnoszkolna

Monika Ćwiklik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Edukacja wczesnoszkolna

Edyta Jupowicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Edukacja wczesnoszkolna

Jagoda Szklarzyńska

Funkcja: Nauczyciel

Edukacja wczesnoszkolna

Elżbieta Trybek

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Edukacja wczesnoszkolna

Marzena Stańczyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Edukacja wczesnoszkolna

Bogusława Skrobot

Funkcja: Służba zdrowia

Dorota Zakrzewska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel świetlicy

Patrycja Bień

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel świetlicy

Mirosława Lesisz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Edukacja wczesnoszkolna

Iza Dewerenda

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Agnieszka Grzesik

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Edukacja wczesnoszkolna

Ewa Wypych

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Edukacja wczesnoszkolna

Weronika Luty-Babiarz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel świetlicy

Joanna Bień

Funkcja: Nauczyciel

Marek Woźnica

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Sylwia Standerska

Funkcja: Nauczyciel

Izabela Jurczak

Funkcja: Nauczyciel

Krzysztof Lesisz

Funkcja: Nauczyciel

Magdalena Dudek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Ewelina Rachuba

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Piekaj

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Paulina Wątor

Funkcja: Nauczyciel

Jolanta Kułaga

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Piotr Róg

Funkcja: Nauczyciel

Jacek Rusiecki

Funkcja: Nauczyciel

Dorota Mołda

Funkcja: Nauczyciel

Katarzyna Wojciechowska

Funkcja: Nauczyciel