Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Podręczniki

Tytuł: ,,Matematyka 6’’ Zeszyt ćwiczeń matematyka 6 Liczby i wyrażenia algebraiczne cz.2 Zeszyt ćwiczeń matematyka 6 Liczby i wyrażenia algebraiczne cz.1 Zeszyt ćwiczeń matematyka 6 Geometria

Autor: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M.Karpiński, P. Zarzycki Z. Bolałek, A. Demby, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, A. Sokołowska, P. Zarzycki

Wydawnictwo: GWO

kl. VI

Przedmiot: Matematyka