Zespół Szkół Ogólnokształcących
https://spmalogoszcz.superszkolna.pl

12 marca 2018 10:54 | Aktualności

Program „Szkolny Klub Sportowy”

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany dla dziewcząt i chłopców klas IV naszej szkoły.

Jest to model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w naszej szkole.

Program stanowi narzędzie stymulowania i podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w Klubie Sportowym.

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Odbywają się na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie.

Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.

Opiekunami programu są p. Wioletta Chrust i p. Sylwia Standerska.


W. Chrust