Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Aktualności

11 września 2015 09:06 | Aktualności

...POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY...

KONKURS  -  KONKURS -  KONKURS

POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY

„Zbiórka surowców wtórnych”

Celem konkursu jest:

Nabycie umiejętności:

- segregowania  i zagospodarowania odpadów i surowców wtórnych,

-  ograniczenia  ilości odpadów wytwarzanych we własnym zakresie,

Wdrażanie młodzieży do aktywnego udziału w akcjach na rzecz środowiska.

Kształtowanie zainteresowania młodzieży problemami lokalnymi .

Wyrabianie świadomości ekologicznej i ekonomicznego myślenia.

 

Konkurs będzie polegał na przeprowadzeniu zbiórki surowców wtórnych:

-puszek aluminiowych,

-makulatury,

-baterii.

Zbiórka zostanie przeprowadzona do 16 listopada – etap gminny.

Opiekun sporządzi listę 3 uczniów, którzy zebrali najwięcej surowców wtórnych i przesyła do organizatora konkursu.

Ilość zebranych surowców będzie przeliczana na liczbę uczniów danej szkoły.

Punkty za zebrane surowce będą przyznawane wg następującego klucza:

-1 kg aluminium – 5 pkt.

- 1 kg baterii – 3 pkt.

- 1 kg makulatury – 1pkt.

Punkty zostaną podzielone przez liczbę uczniów danej szkoły.

         Surowce wtórne prosimy zbierać w klasach, po zważeniu przenosić do panów konserwatorów, a przy dużych ilościach oddawać bezpośrednio do punktu skupu przy ulicy warszawskiej.

         Dzieci zbierające surowce będą również nagrodzeni punktami dodatnimi.

Po rozstrzygnięciu konkursu powiatowego zbiórka makulatury i baterii będzie trwała do końca maja 2016 roku i całoroczna zbiórka zostanie rozstrzygnięta w szkole.

Na koniec roku szkolnego "najlepsi zbieracze” otrzymają nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do aktywnego udziału.

Przeczytano: 394 razy. Wydrukuj|Do góry