Zespół Szkół Ogólnokształcących

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ::1.Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Naszą dumą jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej oraz biblioteki. 3.Pomagamy naszym uczniom odnosić sukcesy edukacyjne. 4.Dbamy o lokalny patriotyzm. 5. Wspieramy rozwój ucznia. 6. Współpracujemy z rodzicami. 7. Kształtujemy postawy prospołeczne. 8. Propagujemy zdrowy styl życia. 9. Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. 10. Pozyskujemy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły. 11. Hasło „SPORT” jest u nas zapisane wielkimi literami. 12. Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami działającymi w środowisku.

Aktualności

08 lutego 2018 13:09 | Aktualności

Druga edycja konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat"

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego do udziału w drugiej edycji konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat”.

Konkurs związany jest z programowaniem w języku Scratch i objęty został patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Cele Konkursu

  • Podniesienie świadomości znaczenia i rangi informatyki w życiu zawodowym i społecznym.
  • Upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego.
  • Zwiększenie zainteresowania uczniów programowaniem.
  • Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.

Konkursu przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

  • Kategoria I – uczniowie klas I–III szkół podstawowych.
  • Kategoria II – uczniowie klas IV–VII szkół podstawowych.

Tematy prac konkursowych:

  • Kategoria I: Wykonanie w programie Scratch multimedialnej prezentacji na temat „Polska – moja ojczyzna”.
  • Kategoria II: Wykonanie w programie Scratch pracy będącej grą edukacyjną na temat „100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.

Harmonogram Konkursu:

Przygotowanie prac przez uczniów

Do 5 kwietnia 2018 r. r

Ocena prac przez Szkolne Komisje Konkursowe i przesłanie najlepszych do Komisji Wojewódzkiej

Do 18 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie listy finalistów

Do 18 maja 2018 r.

Finał Konkursu

Czerwiec 2018 r.

 

Konkurs jest realizowany w ramach Wojewódzkiego Projektu ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA MŁODYCH INFORMATYKÓW, w którym uczestniczy nasza szkoła.

W Konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami zawarte są pod adresem http://www.scdn.pl/index.php?view=details&id=1618:druga-edycja-konkursu-z-panem-scratchem-za-pan-bratq 

Serdecznie zapraszamy!


I. Szyszkowska

Przeczytano: 134 razy. Wydrukuj|Do góry